Přihláška

Vámi uvedené informace a fotografie budou použity pro webové stránky akce a tištěný katalog.
*Povinné informace
*Vyberte alespoň jeden den konání doprovodné akce / workshopu *Vyberte alespoň jeden den konání *Vyberte alespoň jedno zaměření Kontakty: Dita Friáková (koordinátorka DOA), +420 541 652 351, Jana Písaříková (kurátorka DOA), +420 778 522 853, doa@jmk.cz