Aktualita

Pozvánka na slavnostní zahájení

Srdečně vás zveme na slavnostní zahájení DOA na jižní Moravě,
které se uskuteční v pátek 29. září 2023 od 16 hodin v refektáři Památníku písemnictví na Moravě (Klášter 1, Rajhrad).

Památník sídlí v inspirativních prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě.

Můžete se těšit na přednášku na téma Za branou všednosti: sémantika Santiniho architektury, kterou přednese doc. Jaroslav Drápal z Fakulty architektury VUT v Brně.
Hudebním doprovodem nám budou skladby v provedení Marka Kubáta (arciloutna) a Kamily Dubské (cembalo).

Po skončení oficiálního programu budete mít možnost zúčastnit se komentované prohlídky opatského chrámu nebo zhlédnout výstavu Jan Blažej Santini Aichel: Geometrie posvátného prostoru.