Organizace
80

Muzeum Vyškovska

So 10–17 h Ne 10–17 h
náměstí Čsl. armády 475/2, 682 01 Vyškov (Výstavní sál v 1. patře)
Mapa Trasa
Tel.: +420 517 348 040 Email Web Facebook Twitter
grafika, malířství

Výstava Vyškovsko očima výtvarníků
Muzeum Vyškovska má ve fondu výtvarných umění početnou kolekci obrazů, kreseb a grafických listů, které se vztahují k vyškovskému regionu. Někteří výtvarníci na Vyškovsku tvořili delší čas a jsou zároveň významnými osobnostmi, které se podílely na kulturním životě regionu. Umělce také zaujala místa se slavnou historií, spojená s pověstmi či rozmanitou přírodní scenérií, která byla inspirací pro jejich díla. Na obrazech z muzejního fondu jsou vyobrazeny různé části Vyškova i regionu. Přibližují dnes již zaniklá místa, zbořené památky i celé ulice. Mnohé památky se po nějakém čase přestavovaly, změnilo se jejich okolí, a tak i pohled na ně. Velké množství obrazů se týká přímo Vyškova, další nás zavedou např. ke kapličce Strachotínka do Hamilton, na zámek do Račic, Ivanovic na Hané či Nesovic a na jiná zajímavá místa. S tímto regionem je spjatá například tvorba Josefa Kachlíka, který v mnohých kresbách a obrazech soustředil pozornost k Vyškovu, jeho památkám, uličkám, v dalších dílech pak zachycuje vesnice v okolí. Této oblasti se věnoval i Svatopluk Souček, který navíc působil ve vyškovském muzeu jako dokumentátor. O krajinu a scenérie z Vyškova se zajímala také Helena Bochořáková-Dittrichová, která vystudovala AVU v Praze. Na výstavě se představí také díla dalších výtvarníků.

Zdeňka Jeřábková, Muzeum Vyškovska

DOAkce
Ne 14–17 h

Bc. Martina Holzerová, DiS. – ukázky restaurování malby na plátně, restaurování keramiky, čištění a konzervace kovu.

Pro přiblížení stisknětě klávesu ctrl/⌘