Autor
23

Tomáš Pavlacký

So 10–17 h
Rybářská 13, 603 00 Brno
Mapa Trasa
Tel.: +420 734 832 932 Email Web Instagram Facebook
sochařství – 3D tisk, nové materiály

Objekt – zachycený odraz (obraz) světla.
Pomocí současných 3D technologií zachycuje, vizualizuje a materializuje abstraktní existenci přesných matematických principů. Manipuluje s nimi a vytváří novou logickou formu. Pro práci používá také internet jako archiv, ze kterého čerpá podněty k materializaci koláží objektů a příběhů, které vyprávějí. Práce s tímto typem médií pro něj začala s řešením problematiky zhmotnění různých typů digitální chyby. Jeho aktivity se pohybují napříč propojením nových médií s médiem klasickým, kde digitální prostor a robotické zpracování často kombinuje se „standardním“ sochařským přístupem.

Pro přiblížení stisknětě klávesu ctrl/⌘