Autor
85

Zdeněk Maixner

So 10–17 h Ne 10–17 h
Jarošova 1329/21, 669 02 Znojmo
Mapa Trasa
Tel.: +420 728 141 128 Email Web
grafika, keramika, sochařství

Zahradní a interiérové plastiky zaměřené na různé tematické motivy. V poslední době se inspiračním zdrojem jeho tvorby stává především téma ženy a její tělo se svými oblými tvary, které je jakýmsi obsedantním leitmotivem – vytváří spoře oblečené lehce glazované „boubelky“.

Rozhovor

Tvoji práci už nějaký čas sleduji. Pravidelně vystavuješ u nás v Domě umění Jihomoravského muzea ve Znojmě. Mám tě zafixovaného především jako keramika. Byla keramická hlína vždy tvojí doménou? S jakými materiály jsi ještě pracoval či pracuješ?
Nejdříve po škole jsem pracoval s poměrně dostupným materiálem – osinkocementem. Příklad mojí realizace z tohoto materiálu je smuteční síň v Božicích u Znojma, kde jsem si vyzkoušel tvůrčí směřování. Dále jsem pracoval i s cínem (například obřadní síň v Hodonicích a Pavlicích) nebo bronzem (pamětní deska pro Jihomoravské muzeum). Zlom nastal po možnosti spolupráce s místními Keramickými závody ve Znojmě, kde jsem realizoval první keramickou zakázku pro školu v Třebíči. Po této zkušenosti mě keramická hlína oslovila a pracuji s ní dodnes.

Část tvé práce se tedy vztahuje i k veřejnému prostoru. Kde všude na tvé práce mohou lidé narazit?
Důležitou realizací byl reliéf „Útok“ – hokejisté na zimním stadionu Znojmo, který je momentálně rozebrán v depozitáři, nebo rozměrné realizace v areálu Excalibur City Hatě, pak také reliéf „Kabát“ – restaurace Diana Znojmo. Významná byla také realizace kašny původně pro restauraci na Kovářské ulici ve Znojmě, která se přemístila do lázeňského objektu v Luhačovicích, kde jsem ještě udělal i realizaci rozměrného krbu. Ve veřejném prostoru je možno vidět řadu kapliček v Hnanicích, Vranově nad Dyjí, kde bude nově osazená křížová cesta. Další oblastí, kde mám hodně realizací, jsou vinné sklepy na viničních tratích např. Šaldorf, Sedlešovice, Chvalovice, Dobšice (Vinařské kolo)…

Ve tvém díle můžeme sledovat kromě volné plastiky také reliéf. Co rozhoduje o tom, zda se daný motiv stane plochou?
U realizace o tom rozhodne dispozice místa. Jaký je hlavní pohled, jestli je možno dílo obejít a jaké je tam osvětlení.

Z hmoty se tvoje motivy přesunují také do plochy v podobě autorských tisků. Vychází vždy tyto grafické motivy z prostorových realizací, nebo jsou samostatnými díly?
Vychází samozřejmě z realizací, ale jsou stejně tak samostatnými díly. V současné době pracuji hlavně na kolekci „boubelek“ a práce s počítačem mi urychluje ověřování si kompozičních variant a barevných možností oproti práci s hlínou, kde čekám na usušení, naglazování a vypálení. Tento proces trvá dva až čtyři týdny, zatímco u počítače je výsledek okamžitý. Oproti hmotě se tak mohu u autorských tisků více zabývat barvou – větší barevnou škálou s možností více barevných variant.

Do Dnů otevřených ateliérů se zapojuješ každoročně. Máš něco nového, na co se mohou návštěvníci u tebe těšit?
V současné době pracuji na křížové cestě pro pěšinu nad kostelem ve Vranově nad Dyjí. Menší keramické reliéfy kombinované s kovaným materiálem budou osazeny v srpnu. V ateliéru mám pro zájemce připravenou jejich fotodokumentaci k nahlédnutí. A pokud návštěvníci neviděli moji poslední výstavu autorských tisků v Domě umění ve Znojmě, mohou se s nimi seznámit právě u mě v ateliéru.

Jaroslav Frecer, kurátor JMM ve Znojmě

Pro přiblížení stisknětě klávesu ctrl/⌘